& Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; "Để đối xử với tôi bình đẳng,
bạn có thể phải đối xử với tôi khác nhau"

Thành viên tổ chức BACP,,en,Là một thành viên tổ chức của BACP, dự án nhằm mục đích,,en,Hợp tác với các tổ chức theo luật định và tự nguyện khác, ví dụ:,,en

Dự án này là một phần được tài trợ bởi EU Asylum,,en,Quỹ di cư và hội nhập,,en,Làm cho việc quản lý các luồng di cư hiệu quả hơn trên toàn Liên minh châu Âu,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Tại sao chúng ta là cần thiết

Trong 2000, Black và dân tộc thiểu số (Kỹ thuật y sinh) dân số của Hull đã về 3%, trong đó bao gồm dân số trường đại học. Tại thời điểm hiện tại (Có thể 2016) đó là khoảng 12% đó là một sự gia tăng nhanh chóng. Một lý do là Hull đã trở thành một thành phố phát tán cho những người tị nạn qua,,en,Hull cũng đã bầu để trở thành một phần của,,en,Cổng bảo vệ chương trình theo đó những người tị nạn đến Vương quốc Anh như một phần của thỏa thuận quốc tế của Anh và cũng có một là,,en,nhóm lợi ích trong thành phố,,en Dịch vụ hỗ trợ xin tị nạn quốc gia(NASS). Hull has also elected to become part of the UNHCRGateway Protection Programme whereby refugees come to the UK as part of Britain’s international agreement and there is also a Thành phố Sanctuary interest group in the city. Số lượng người được gọi là dự án đã tăng lên đáng kể trong năm qua và với sự gia tăng của cộng đồng kỹ thuật y sinh sẽ tăng trưởng hơn nữa trong Hull chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ giới thiệu đến các dự án để tăng hơn nữa. Vấn đề mà dự án Haven đã xử lý và đang tiếp tục đối phó với những:

 • Sự chết
 • Cô lập
 • Tra tấn
 • Hiếp dâm
 • Chấn thương
 • Nguy cơ tự tử
 • Mối quan hệ cha / con
 • Sự cố hôn nhân
 • Khó khăn trẻ / trường
 • Buôn bán
 • Xung đột trong cộng đồng
 • Quá trình chuyển đổi văn hóa

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind