"Në mënyrë për të trajtuar në mënyrë të barabartë të më,
ju mund të keni për të trajtuar më ndryshe"

Anëtar Organizativ i BACP,,en,Si një anëtar organizativ i BACP që synon projekti,,en,Puna në partneritet me organizata të tjera statutore dhe vullnetare, p.sh.,,en

Ky projekt është financuar nga BE-ja për Azilin,,en,Fondi i Migracionit dhe Integrimit,,en,Bërja e menaxhimit të migracionit rrjedh më efektive në të gjithë Bashkimin Evropian,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Pse Ne janë të nevojshme

Në 2000, Zi dhe të Pakicave Etnike (BME) Popullsia e Hull ishte rreth 3%, e cila përfshinte popullsinë e Universitetit. Në kohën e tashme (Mund 2016) është përafërsisht 12% cila eshte nje rritje te shpejte. Një arsye është se Hull u bë një qytet shpërhapje për azilkërkuesit nëpërmjet Shërbimi Kombëtar Mbështetje Azil(NASS). Hull ka zgjedhur edhe për t'u bërë pjesë e UNHCRProgrami Mbrojtja Gateway ku refugjatë të ardhur në Britani të Madhe, si pjesë e marrëveshjes ndërkombëtare Britanisë dhe ka edhe një Qyteti i shenjtë grup interesi në qytet. Numri i njerëzve duke u referuar projektit është rritur në mënyrë dramatike gjatë vitit të kaluar dhe me rritjen e komunitetit BME vendosur të rritet edhe më tej në Hull ne presim norma e referimeve të projektit për të rritur edhe më shumë. Çështjet që projekti Haven ka pasur të bëjnë me dhe po vazhdon të merret me të janë:

 • Humbje e madhe
 • Izolim
 • Torturë
 • Përdhunim
 • Traumë
 • Rrezikut për vetëvrasje
 • Marrëdhëniet prind / fëmijë
 • Ndarja martesore
 • Vështirësitë Fëmija / e shkollave
 • Trafikimi
 • Konflikti brenda komunitetit
 • Tranzicioni Kulturore

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind