& Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; "For å behandle meg likt,
du kan ha til å behandle meg annerledes"

BACP organisasjonsmedlem,en

Dette prosjektet er en del finansiert av EU Asylum,,en,Migrasjons- og integrasjonsfond,,en,Å effektivisere styring av migrasjonsstrømmer over hele EU,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Hvorfor vi er behov for

I 2000, den svarte og etniske (BME) Befolkningen i Hull var om 3%, som inkluderte Universitetet befolkningen. På det nåværende tidspunktet (Mai 2016) den er omtrent 12% som er en rask økning. En grunn er at Hull ble en spredningsby for asylsøkere gjennom,,en,Hull har også valgt å bli en del av,,en,Gateway Protection Program hvor flyktninger kommer til Storbritannia som en del av Storbritannias internasjonale avtale, og det finnes også a,,en,interessegruppe i byen,,en National Asylum Support Service(NASS). Hull has also elected to become part of the UNHCRGateway Protection Programme whereby refugees come to the UK as part of Britain’s international agreement and there is also a City of Sanctuary interest group in the city. Antallet mennesker som blir henvist til prosjektet har økt dramatisk det siste året, og med økningen av BME samfunnet satt til å vokse ytterligere i Hull forventer vi frekvensen av henvisninger til prosjektet for å øke enda mer. Problemer som den Haven Prosjekt har hatt befatning med og fortsetter å forholde seg til er:

 • Dødsfall
 • Isolasjon
 • Tortur
 • Voldtekt
 • Trauma
 • Suicidal Risk
 • Foreldre / barn-relasjoner
 • Samlivsbrudd
 • Barn / skolevansker
 • Trafficking
 • Konflikt i samfunnet
 • Kulturell overgang

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind