"នៅ​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​ព្យាបាល​ស្មើ​ភាព​គ្នា​ខ្ញុំ,
អ្នក​អាច​មាន​ដើម្បី​ព្យាបាល​ខ្ញុំ​ខុស​គ្នា"

BACP Organisational Member

គម្រោងនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលទទួលបានមូលនិធិពី EU,,en,មូលនិធិធ្វើចំណាកស្រុកនិងសមាហរណកម្ម,,en,ការគ្រប់គ្រងលំហូរជនចំណាកស្រុកមានប្រសិទ្ធិភាពជាងនៅទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុប,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​យើង​ត្រូវ​ការ

នៅ​ក្នុង 2000, ការ​ខ្មៅ​និង​ជនជាតិភាគតិច (BME) ប្រជាជន​សម​ប​ក​គឺ​មាន​ប្រហែល 3%, ដែល​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ប្រជាជន​សាកលវិទ្យាល័យ. នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ (ឧសភា 2016) វា​គឺ​ជា​ប្រមាណ 12% ដែល​ជា​ការ​កើន​ឡើង​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស. មូលហេតុ​ទី​មួយ​គឺ​ថា​សម​ប​ក​ក្លាយ​​​ជា​ទីក្រុង​បែកខ្ញែក​សម្រាប់​អ្នក​ស្វែងរក​សិទ្ធិ​ជ្រក​កោន​តាម​រយៈ សេវា​ថ្នាក់​ជាតិ​គាំទ្រ​សិទ្ធិជ្រកកោន(NASS). សម​ប​ក​ក៏​បាន​ជាប់​ឆ្នោត​ក្លាយ​​​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ អង្គការ UNHCRកម្មវិធី​ការ​ការពារ​ផ្លូវ​ចេញ​ចូល​ដែល​ជន​ភៀស​ខ្លួន​មក​ដល់​ប្រទេស​អង់គ្លេស​ដែល​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​អ​ន្ដ​រ​ជាតិ​របស់​ប្រទេស​អង់គ្លេស​ហើយ​មាន​ក៏​ជា ទីក្រុង​ជម្រក ក្រុម​ការ​ប្រាក់​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង. ចំនួន​មនុស្ស​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​គម្រោង​នេះ​បាន​កើន​ឡើង​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្នុង​រយៈ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន​និង​ការ​កើន​ឡើង​នៃ​សហគមន៍ BME កំណត់​នឹង​កើន​ឡើង​បន្ថែម​ទៀត​នៅ​ក្នុង​រាង​ទោះ​បី​ជា​យើង​រំពឹង​ថា​អត្រា​នៃ​ការ​បញ្ជូន​ទៅ​គម្រោង​នេះ​ដើម្បី​បង្កើន​ការ​កាន់​តែ​ច្រើន. បញ្ហា​ដែល​គម្រោង Haven បាន​ដោះស្រាយ​និង​កំពុង​បន្ត​ក្នុង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​ជា​មួយ​នឹង​គឺ:

 • Bereavement
 • ឯកោ
 • ការ​ធ្វើ​ទារុណកម្ម
 • អំពើ​រំលោភ​សេពសន្ថវៈ
 • របួស
 • ហានិភ័យ​ធ្វើ​អត្តឃាត
 • ទំនាក់ទំនង​មាតាបិតា / កុមារ
 • ការវិភាគ​អាពាហ៍ពិពាហ៍
 • ការ​លំបាក​កុមារ / សាលា
 • ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស
 • ជម្លោះ​នៅក្នុង​សហគមន៍
 • ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​វប្បធម៌

បន្ទប់ពិគ្រោះស្ងប់ស្ងាត់,,en,កន្លែងដើម្បីជម្រះគំនិតរបស់អ្នក,,en

A place to clear your mind