"Per tal de tractar igual,
vostè pot haver de tractar de forma diferent"

Membre organitzatiu de BACP,en

Aquest projecte està parcialment finançat per la UE Asil,,en,Fons de Migració i Integració,,en,Augmentar la gestió dels fluxos migratoris a tota la Unió Europea,,en,Haven,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Per què és necessari

En 2000, el Negre i Minories Ètniques (BME) població de Hull estava a punt 3%, que incloïa la població de la Universitat. Actualment (Maig 2016) és aproximadament 12% que és un augment ràpid. One reason is that Hull became a dispersal city for asylum seekers through the Servei Nacional de Suport a l'Asil(NASS). Hull has also elected to become part of the ACNURGateway Protection Programme whereby refugees come to the UK as part of Britain’s international agreement and there is also a City of Sanctuary interest group in the city. El nombre de persones a què es refereix el projecte ha augmentat notablement en l'últim any i amb l'augment de la comunitat BME s'espera que creixi encara més a Hull esperem que la taxa de remissions al projecte per augmentar encara més. Problemes que el Projecte asil ha tractat i segueix tractar són:

 • Duel
 • Aïllament
 • Tortura
 • Violació
 • Trauma
 • Risc Suïcida
 • Les relacions pare / fill
 • Ruptura matrimonial
 • Dificultats del nen / de l'escola
 • Tracta
 • El conflicte dins de la comunitat
 • Transició Cultural

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind