"Per tal de tractar igual,
vostè pot haver de tractar de forma diferent"

Membre organitzatiu de BACP,en

This project is part funded by the EU Asylum, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Per què és necessari

En 2000, el Negre i Minories Ètniques (BME) població de Hull estava a punt 3%, que incloïa la població de la Universitat. Actualment (Maig 2016) és aproximadament 12% que és un augment ràpid. One reason is that Hull became a dispersal city for asylum seekers through the Servei Nacional de Suport a l'Asil(NASS). Hull has also elected to become part of the ACNURGateway Protection Programme whereby refugees come to the UK as part of Britain’s international agreement and there is also a City of Sanctuary interest group in the city. El nombre de persones a què es refereix el projecte ha augmentat notablement en l'últim any i amb l'augment de la comunitat BME s'espera que creixi encara més a Hull esperem que la taxa de remissions al projecte per augmentar encara més. Problemes que el Projecte asil ha tractat i segueix tractar són:

 • Duel
 • Aïllament
 • Tortura
 • Violació
 • Trauma
 • Risc Suïcida
 • Les relacions pare / fill
 • Ruptura matrimonial
 • Dificultats del nen / de l'escola
 • Tracta
 • El conflicte dins de la comunitat
 • Transició Cultural

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind