"In order to treat me equally,
you may have to treat me differently"

Организационен член на БАКП,en

This project is part funded by the EU Asylum, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Защо сме Нужда

В 2000, Черно и малцинствени етнически (BME) население на Хъл е около 3%, която включва населението университет. В момента (Май 2016) е приблизително 12% което е бързо увеличаване. One reason is that Hull became a dispersal city for asylum seekers through the Национална служба за подкрепа в областта на убежището(NASS). Hull has also elected to become part of the ВКБООНGateway Protection Programme whereby refugees come to the UK as part of Britain’s international agreement and there is also a Град Sanctuary interest group in the city. Броят на хората, посочени в проекта се е увеличил драстично през последните години и с увеличаването на BME общност ще се увеличи още повече в Hull очакваме темпът на референции към проекта да се увеличи още повече. Въпросите, които проектът Haven е занимавал с и продължава да се занимава с са:

 • Тежка загуба
 • Изолация
 • Изтезание
 • Изнасилване
 • Травма
 • Суициден риск
 • Майка / дете отношения
 • Семейно разбивка
 • Трудности Child / училищни
 • Трафик
 • Конфликт в рамките на общността
 • Културен преход

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind