& Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; "Để đối xử với tôi bình đẳng,
bạn có thể phải đối xử với tôi khác nhau"

Thành viên tổ chức BACP,,en,Là một thành viên tổ chức của BACP, dự án nhằm mục đích,,en,Hợp tác với các tổ chức theo luật định và tự nguyện khác, ví dụ:,,en

Liên kết hữu ích & Ủng hộ

Goodwin Phát triển Niềm tin Social Enterprise based on the Thornton Estate in Kingston Upon Hull

CAMHSTrẻ em và vị thành niên Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần

Hội đồng người tị nạn – Gateway and Syrian Resettlement Programmes

HCAS – Humber Community Advice Services

HANA Humber Tất cả Liên minh Quốc

British Red Cross – Family finding support services

Open Doors Hull Helping destitute asylum seekers,
refugees and migrants workers.

Project Supporters

Big Lottery Fund Funding Haven until May 2019

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind