"Ukuze ukungikhipha ngokulinganayo,
kungase kudingeke ngendlela ehlukile"