& Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; "Để đối xử với tôi bình đẳng,
bạn có thể phải đối xử với tôi khác nhau"

Thành viên tổ chức BACP,,en,Là một thành viên tổ chức của BACP, dự án nhằm mục đích,,en,Hợp tác với các tổ chức theo luật định và tự nguyện khác, ví dụ:,,en

Báo cáo

* Haven Annual Report – Jan 2012/Tháng Mười Hai,,en,Người tị nạn và Asylum Seekers ở Kingston upon Hull ‘Một phân tích của nhu cầu và dịch vụ,,en,Haven Tờ rơi,,en 2013

* Client Evaluation of Therapeutic Services Report – 2015

* Refugees and Asylum Seekers in Kingston upon Hull ‘An Analysis of Needs and Services’ – March 2017

* Haven Leaflet 2018

If you require any annual reports dated prior to 2012 we would be happy to supply them please send your request to Haven@goodwintrust.org

 

 

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind