"Upang tinatrato ako nang pantay-pantay,
maaaring kailangan mong ituring ang akin naiiba"

BACP Organizational Member,,en,Bilang isang organisasyong miyembro ng BACP ang proyekto ay naglalayong,,en

Mga Tahimik na Kuwarto sa Pagpapayo,,en,Isang lugar upang i-clear ang iyong isip,,en

A place to clear your mind