"Upang tinatrato ako nang pantay-pantay,
maaaring kailangan mong ituring ang akin naiiba"