"Żeby mnie traktować jednakowo,
być może trzeba będzie traktować mnie inaczej"