& Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; "For å behandle meg likt,
du kan ha til å behandle meg annerledes"