"Dalam usaha untuk merawat saya sama,
anda mungkin perlu melayan saya berbeza"