& Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; "तितकेच मला उपचार करण्यासाठी,
आपण वेगळ्या मला उपचार करावे लागेल"

अहवाल

* Haven Annual Report – Jan 2012/डिसेंबर,,en,किंग्सटन हल शिक्षा 'गरजा आणि सेवा एक विश्लेषण निर्वासित आणि सहारा साधक,,en,हेवन हस्तपत्रक,,en,आम्ही त्यांना पुरवठा करण्यात आनंद होईल कृपया आपली विनंती पाठवा,,en 2013

* उपचारात्मक सेवा अहवाल क्लायंट मूल्यांकन,,en,हल यावर किंग्सटन मध्ये निर्वासित आणि सहारा साधक गरजा आणि मार्च सेवा एक विश्लेषण,,en,उपचारात्मक सेवा अहवाल क्लायंट मूल्यांकन,,en,हल यावर किंग्सटन मध्ये निर्वासित आणि सहारा साधक गरजा आणि मार्च सेवा एक विश्लेषण,,en,उपचारात्मक सेवा अहवाल क्लायंट मूल्यांकन,,en,हल यावर किंग्सटन मध्ये निर्वासित आणि सहारा साधक गरजा आणि मार्च सेवा एक विश्लेषण,,en,उपचारात्मक सेवा अहवाल क्लायंट मूल्यांकन,,en – 2015

* Refugees and Asylum Seekers in Kingston upon Hull ‘An Analysis of Needs and Services’ – March 2017

* Haven Leaflet 2017

If you require any annual reports dated prior to 2012 we would be happy to supply them please send your request to Haven@goodwintrust.org

 

 

शांत समुपदेशन खोल्या

आपल्या मनात साफ करण्यासाठी ठेवा