"Lai ārstētu man vienādi,
Jums var būt pret mani savādāk"

BACP Organisational Member

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind