"Lai ārstētu man vienādi,
Jums var būt pret mani savādāk"