"Kad gydyti man vienodai,
Jums gali tekti gydyti man kitaip"