"כדי לטפל בי באותה מידה,
ייתכן שתצטרך להתייחס אליי בצורה שונה"