& Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; "A fin de tratarme igual,
poderá ter me tratar de xeito diferente"