"Per tal de tractar igual,
vostè pot haver de tractar de forma diferent"