"சமமாக எனக்கு சிகிச்சை பொருட்டு,
நீங்கள் வித்தியாசமாக எனக்கு சிகிச்சையோ வேண்டும்"

BACP நிறுவன உறுப்பினர்,,en,ஒரு வழக்கு / தொடர்பு பணிப்பாளர் மற்றும் ஒரு நிர்வாக ஆதரவு பணியாளர்,,en

This project is part funded by the EU Asylum, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

பார்க்கவும் எப்படி

கடிதம் மூலம், இணையதளம், குறிப்பு படிவம், email or telephone.(தயவுசெய்து தயவுசெய்து கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய வாடிக்கையாளர் எழுத்துமூல அனுமதியைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்,,en,நீங்கள் அழைக்கையில் அலுவலகத்தில் யாரும் இல்லை என்றால்,,en,மின்னஞ்சல் அல்லது தொலைபேசி.,,en,தயவுசெய்து தயவுசெய்து கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய வாடிக்கையாளர் எழுத்துமூல அனுமதியைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்,,en,நீங்கள் அழைக்கையில் அலுவலகத்தில் யாரும் இல்லை என்றால்,,en,மின்னஞ்சல் அல்லது தொலைபேசி.,,en,தயவுசெய்து தயவுசெய்து கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய வாடிக்கையாளர் எழுத்துமூல அனுமதியைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்,,en,நீங்கள் அழைக்கையில் அலுவலகத்தில் யாரும் இல்லை என்றால்,,en,மின்னஞ்சல் அல்லது தொலைபேசி.,,en).

யாரும் நீங்கள் அழைக்கும் போது அலுவலகத்தில் இருந்தால், வெறுமனே பதில் தொலைபேசியில் ஒரு செய்தியை விட்டு நாம் விரைவில் நாம் பதவியில் இருக்கும் உங்களை தொடர்பு.

இத்தகைய: 01482 587550

வலைத்தளம்: தொடர்பு படிவத்தை பூர்த்தி எங்கள் “எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்” பக்கம்

பரிந்துரை படிவம்: ஒரு குறிப்பு வடிவத்தில் பதிவிறக்க இங்கே மற்றும் மின்னஞ்சல் அல்லது கீழே முகவரிகளை ஒரு அஞ்சல் அல்லது.

மின்னஞ்சல்: Haven@goodwintrust.org

முகவரி: ஹேவன்
மார்வெல் ஹவுஸ் குழந்தைகள் 'ன் மையம்
Cranbourne தெரு
உமி
HU3 1PP

Haven Map

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind