"Në mënyrë për të trajtuar në mënyrë të barabartë të më,
ju mund të keni për të trajtuar më ndryshe"

Anëtar Organizativ i BACP,,en,Si një anëtar organizativ i BACP që synon projekti,,en,Puna në partneritet me organizata të tjera statutore dhe vullnetare, p.sh.,,en

Ky projekt është financuar nga BE-ja për Azilin,,en,Fondi i Migracionit dhe Integrimit,,en,Bërja e menaxhimit të migracionit rrjedh më efektive në të gjithë Bashkimin Evropian,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Si të Referojuni

Me letër, Faqja e internetit, Forma e referimit, email ose telefon.,,en,email ose telefon.,,en(please note any referral must contain written permission of the potential client).

Nëse ka askush në zyrë, kur ju e quani, thjesht të lënë një mesazh në telefon përgjigje dhe ne do t'ju kontaktojmë sa më shpejt që ne jemi kthyer në zyrë.

I tillë: 01482 587550

Website: Plotësoni formularin e kontaktit në tonë “Na Kontaktoni” faqe

Forma Referral,en: Shkarko një formular referimi këtu dhe ose email atë ose pas atë njërit prej adresave poshtë.

Email: Haven@goodwintrust.org

Adresë: Haven
Qendra Marvell Shtëpia për fëmijë
Cranbourne Rruga
Byk
HU3 1PP

Haven Map

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind