"Në mënyrë për të trajtuar në mënyrë të barabartë të më,
ju mund të keni për të trajtuar më ndryshe"

Anëtar Organizativ i BACP,,en,Si një anëtar organizativ i BACP që synon projekti,,en,Puna në partneritet me organizata të tjera statutore dhe vullnetare, p.sh.,,en

Si të Referojuni

Me letër, Faqja e internetit, Forma e referimit, email ose telefon.,,en,email ose telefon.,,en(please note any referral must contain written permission of the potential client).

Nëse ka askush në zyrë, kur ju e quani, thjesht të lënë një mesazh në telefon përgjigje dhe ne do t'ju kontaktojmë sa më shpejt që ne jemi kthyer në zyrë.

I tillë: 01482 587550

Website: Plotësoni formularin e kontaktit në tonë “Na Kontaktoni” faqe

Forma Referral,en: Shkarko një formular referimi këtu dhe ose email atë ose pas atë njërit prej adresave poshtë.

Email: Haven@goodwintrust.org

Adresë: Haven
Qendra Marvell Shtëpia për fëmijë
Cranbourne Rruga
Byk
HU3 1PP

Haven Map

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind