& Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; "Si aad u ii siman ula dhaqmaan,
laga yaabaa in aad ii duwan u daweeyaan"

BACP Organisational Member

This project is part funded by the EU Asylum, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

How To eeg

By warqad, website, foomka gudbinta, email or telephone.(fadlan ogow wixii gudbin ah waa inuu ku jiraa fasax qoraal ah ee macmiilka iman kara,,en,Haddii uusan jirin qof xafiiska jooga markaad wacdo,,en,email ama telefoon.,,en,fadlan ogow wixii gudbin ah waa inuu ku jiraa fasax qoraal ah ee macmiilka iman kara,,en,Haddii uusan jirin qof xafiiska jooga markaad wacdo,,en).

Haddii uu jiro qofna ee xafiiska marka aad wacdo, fudud fariin ku reebi telefoonka jawaabta iyo sida ugu dhakhsaha badan, waxaana dib u yihiin in xafiiska aan kula soo xidhiidhi doona.

Noocan oo kale ah: 01482 587550

Website: Buuxi foomka waxaad la xidhiidhaa on our “Nala soo xiriir” page

Form Referral: Download foomka gudbinta a halkan iyo sidoo kale email ama boostada mid ka mid ah cinwaanada hoos ku qoran.

Email: Haven@goodwintrust.org

Cinwaanka: Haven,en
Xarunta Marvell House Children 's
Cranbourne Street
Hull
HU3 1PP

Haven Map

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind