"त्यति नै मलाई व्यवहार गर्न,
तिमी अलग मलाई उपचार हुन सक्छ"

उल्लेख गर्न को लागि कसरी

पत्राचार गरेर, वेबसाइट, रेफरल फारम, email or telephone.(कृपया ध्यान दिनुहोस् कि कुनै पनि सन्दर्भमा संभावित ग्राहकको लिखित अनुमति समावेश हुनुपर्दछ,,en,यदि तपाईंले कल गर्दा कार्यालयमा कोही पनि छैन,,en,इ-मेल वा टेलिफोन।,,en,कृपया ध्यान दिनुहोस् कि कुनै पनि सन्दर्भमा संभावित ग्राहकको लिखित अनुमति समावेश हुनुपर्दछ,,en,यदि तपाईंले कल गर्दा कार्यालयमा कोही पनि छैन,,en,इ-मेल वा टेलिफोन।,,en,कृपया ध्यान दिनुहोस् कि कुनै पनि सन्दर्भमा संभावित ग्राहकको लिखित अनुमति समावेश हुनुपर्दछ,,en,यदि तपाईंले कल गर्दा कार्यालयमा कोही पनि छैन,,en).

कुनै जब तपाईं कल कार्यालय मा छ भने, बस जवाफ फोनमा सन्देश पठाउन र हामी जस्तै नै हामी घर मा फिर्ता हो तपाईं संपर्क गर्नेछन्.

यस्तो: 01482 587550

Website: मा सम्पर्क रूप मा भरें हाम्रो “हाम्रो सम्पर्क” पृष्ठ

सन्दर्भ फारम: एक रेफरल फर्म डाउनलोड यहाँ र यो इमेल वा तलको ठेगानामा पोस्ट या त.

इमेल: Haven@goodwintrust.org

ठेगाना: Haven
Marvell हाउस बच्चाहरु को केन्द्र
Cranbourne सडक
Hull
HU3 1PP

Haven Map

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind