"Yuav kom kho kuv Attendance,
tej zaum koj yuav muaj los kho kuv txawv"

BACP koom haum tswv cuab,en

Qhov dej num no yog ib feem nyiaj txiag los ntawm EU Asylum,,en,Migration thiab Integration Fund,,en,Ua kom muaj kev tswj hwm txoj kev tsiv tuaj yeem ua haujlwm thoob cov European Union,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Yuav ua li cas Moog saib

Los ntawm daim ntawv, lub website, xa daim ntawv, email or telephone.(please note any referral must contain written permission of the potential client).

Yog hais tias muaj leej twg nyob rau hauv lub chaw ua hauj lwm thaum koj hu, tsuas tawm lus rau cov lus teb xov tooj thiab peb yuav hu rau koj sai li sai peb yuav rov qab nyob rau hauv lub chaw ua hauj lwm.

Xws li: 01482 587550

Lub website: Sau nyob rau hauv cov kev sib cuag daim ntawv nyob rau ntawm peb “Tiv tauj peb” sab

Xa rau daim ntawv: Download kev xa daim ntawv no thiab tog twg los xa email nws los yog tswg mus rau ib qho ntawm lub chaw nyob hauv qab no.

Email: Haven@goodwintrust.org

Chaw nyob: Haven
Marvell tsev Cov me nyuam 's Centre
Cranbourne Street
Hull
HU3 1PP

Haven Map

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind