& Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; "Er mwyn fy nhrin yn gyfartal,
efallai y bydd rhaid i chi fy nhrin yn wahanol"

Sut i Atgyfeirio

Drwy lythyr, gwefan, ffurflen gyfeirio, e-bost neu dros y ffôn. Os nad oes neb yn y swyddfa pan fyddwch yn ffonio, yna gadewch neges ar y peiriant ateb a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y byddwn yn ôl yn y swyddfa.

O'r fath yn: 01482 587550

Website: Llenwch y ffurflen gyswllt ar ein “Cysylltwch â Ni” dudalen

Ffurflen Gyfeirio: Lawrlwythwch ffurflen atgyfeirio yma a naill ai ei e-bostio neu ei bostio i un o'r cyfeiriadau isod.

E-bost: Haven@goodwintrust.org

Cyfeiriad: Haven
Ganolfan Marvell Plant Ty
Stryd Cranbourne
Cragen
HU3 1PP

Haven Map

Quiet counselling rooms

Place to clear your mind