& Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; "Er mwyn fy nhrin yn gyfartal,
efallai y bydd rhaid i chi fy nhrin yn wahanol"

BACP Organisational Member

This project is part funded by the EU Asylum, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Sut i Atgyfeirio

Drwy lythyr, gwefan, ffurflen gyfeirio, email or telephone.(nodwch os oes rhaid i unrhyw atgyfeiriad gynnwys caniatâd ysgrifenedig y cleient posibl,,en,Os nad oes neb yn y swyddfa pan fyddwch chi'n ffonio,,en,e-bost neu dros y ffôn.,,en,nodwch os oes rhaid i unrhyw atgyfeiriad gynnwys caniatâd ysgrifenedig y cleient posibl,,en,Os nad oes neb yn y swyddfa pan fyddwch chi'n ffonio,,en).

Os nad oes neb yn y swyddfa pan fyddwch yn ffonio, yna gadewch neges ar y peiriant ateb a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y byddwn yn ôl yn y swyddfa.

O'r fath yn: 01482 587550

Website: Llenwch y ffurflen gyswllt ar ein “Cysylltwch â Ni” dudalen

Ffurflen Gyfeirio: Lawrlwythwch ffurflen atgyfeirio yma a naill ai ei e-bostio neu ei bostio i un o'r cyfeiriadau isod.

E-bost: Haven@goodwintrust.org

Cyfeiriad: Haven
Ganolfan Marvell Plant Ty
Stryd Cranbourne
Cragen
HU3 1PP

Haven Map

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind