"Per tal de tractar igual,
vostè pot haver de tractar de forma diferent"

Membre organitzatiu de BACP,en

Aquest projecte està parcialment finançat per la UE Asil,,en,Fons de Migració i Integració,,en,Augmentar la gestió dels fluxos migratoris a tota la Unió Europea,,en,Haven,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Com Consulteu

Mitjançant carta, lloc web, formulari de referència, email or telephone.(tingueu en compte que qualsevol referència ha de tenir el permís escrit del client potencial,,en,tingueu en compte que qualsevol referència ha de tenir el permís escrit del client potencial,,en,tingueu en compte que qualsevol referència ha de tenir el permís escrit del client potencial,,en,tingueu en compte que qualsevol referència ha de tenir el permís escrit del client potencial,,en,tingueu en compte que qualsevol referència ha de tenir el permís escrit del client potencial,,en).

Si no hi ha ningú a l'oficina quan vostè diu, simplement deixar un missatge al contestador i ens posarem en contacte amb vostè tan aviat com estem de tornada a l'oficina.

Tal: 01482 587550

lloc web: Ompliu el formulari de contacte de la nostra “Contacti'ns” pàgina

Forma de Referència: Descarregar un formulari de referència aquí i, o bé enviar-lo per correu electrònic o publicar-la en una de les següents adreces.

Email: Haven@goodwintrust.org

Direcció: Haven
Centre Marvell Casa Children 's
Cranbourne carrer
Closca
HU3 1PP

Haven Map

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind