"U cilju da me tretiraju jednako,
možda ćete morati da me drugačije tretiraju"

BACP Organisational Member

This project is part funded by the EU Asylum, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Kako Pogledajte

U pismu, sajt, upućivanje obliku, email or telephone.(imajte na umu da svaka preporuka mora sadržati pismenu dozvolu potencijalnog klijenta,,en,imajte na umu da svaka preporuka mora sadržati pismenu dozvolu potencijalnog klijenta,,en,imajte na umu da svaka preporuka mora sadržati pismenu dozvolu potencijalnog klijenta,,en,imajte na umu da svaka preporuka mora sadržati pismenu dozvolu potencijalnog klijenta,,en).

Ako nema nikog u uredu, kada zovete, jednostavno ostaviti poruku na odgovor telefon i mi ćemo vas čim smo se vratili u uredu obratite.

Takav: 01482 587550

sajt: Ispunite obrazac kontakta na našoj “Kontaktirajte nas” strana

uput: Preuzmite obrazac uputnicu ovdje i ili e-mail ili postavite na jedan od navedene adrese.

E-mail: Haven@goodwintrust.org

Adresa: Haven
Marvell Kuća Djeca 's centra
Perth Street
Trup
HU3 1PP

Haven Map

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind