"Upang tinatrato ako nang pantay-pantay,
maaaring kailangan mong ituring ang akin naiiba"

BACP Organizational Member,,en,Bilang isang organisasyong miyembro ng BACP ang proyekto ay naglalayong,,en

Ang proyektong ito ay bahagi na pinondohan ng EU Asylum,,en,Pondo ng Migration at Integration,,en,Ang paggawa ng pamamahala ng paglilipat ay mas mabisa sa buong European Union,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

kasalukuyang bakante,en

Sa kasalukuyan ay walang magagamit na mga bakante,,en,para sa higit pang mga pagkakataon sa pagboboluntaryo mangyaring bisitahin ang Goodwin Website sa,,en

for more volunteering opportunities please visit Goodwin Website on

www.goodwintrust.org

logo gif

Mga Tahimik na Kuwarto sa Pagpapayo,,en,Isang lugar upang i-clear ang iyong isip,,en

A place to clear your mind