"เพื่อที่จะรักษาฉันอย่างเท่าเทียมกัน,
คุณอาจจะมีการรักษาที่แตกต่างกันฉัน"

สมาชิกองค์กร BACP,,en,ในฐานะสมาชิกองค์กรของ BACP โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ,,en

This project is part funded by the EU Asylum, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Current Vacancies

Currently there is no available vacancies

for more volunteering opportunities please visit Goodwin Website on

www.goodwintrust.org

logo gif

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind