"Në mënyrë për të trajtuar në mënyrë të barabartë të më,
ju mund të keni për të trajtuar më ndryshe"

Anëtar Organizativ i BACP,,en,Si një anëtar organizativ i BACP që synon projekti,,en,Puna në partneritet me organizata të tjera statutore dhe vullnetare, p.sh.,,en

Ky projekt është financuar nga BE-ja për Azilin,,en,Fondi i Migracionit dhe Integrimit,,en,Bërja e menaxhimit të migracionit rrjedh më efektive në të gjithë Bashkimin Evropian,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Vende të lira pune tanishme

Currently there is no available vacancies

for more volunteering opportunities please visit Goodwin Website on

www.goodwintrust.org

logo gif

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind