"Żeby mnie traktować jednakowo,
być może trzeba będzie traktować mnie inaczej"

Członek organizacji BACP,,en,Jako członek organizacji BACP, projekt ma na celu,,en,Współpracuj z innymi organizacjami ustawowymi i dobrowolnymi, np,,en

Ten projekt jest częściowo finansowany przez Unię Europejską,,en,Fundusz Migracji i Integracji,,en,Usprawnienie zarządzania przepływami migracyjnymi w całej Unii Europejskiej,,en,Grudzień,,en,Uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl w Kingston upon Hull „Analiza potrzeb i usług,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Current Vacancies

Obecnie nie ma wolnych miejsc pracy,,en,więcej możliwości wolontariatu można znaleźć na stronie Goodwin pod adresem,,en

for more volunteering opportunities please visit Goodwin Website on

www.goodwintrust.org

logo gif

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind