& Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; "For å behandle meg likt,
du kan ha til å behandle meg annerledes"

BACP organisasjonsmedlem,en

Dette prosjektet er en del finansiert av EU Asylum,,en,Migrasjons- og integrasjonsfond,,en,Å effektivisere styring av migrasjonsstrømmer over hele EU,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Current Vacancies

Currently there is no available vacancies

for more volunteering opportunities please visit Goodwin Website on

www.goodwintrust.org

logo gif

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind