"Yuav kom kho kuv Attendance,
koj yuav tsum tau kho kuv txawv"

BACP Organisational Member

Qhov project no yog los ntawm cov nyob nraim yeej ncuab EU, Migration thiab Fund kev koom ua ke. Kev tswj ntawm tsev migration ntau thoob cov European Union.

Tam sim no txhob

Currently there is no available vacancies

for more volunteering opportunities please visit Goodwin Website on

www.goodwintrust.org

logo gif

Nyob ntsiag to Counselling chav

Ib qhov chaw kom du dais siab