"Lai ārstētu man vienādi,
Jums var būt pret mani savādāk"

BACP organizācijas biedrs,,en,viens gadījums / sadarbības darbinieks un viens administratora atbalsta darbinieks,,en,gadiem NHS pieredze, palīdzot pieaugušajiem un jauniešiem pārvarēt kopīgus garīgās veselības apstākļus, izmantojot kognitīvās uzvedības terapijas intervences,,en,Novērtēti un apstrādāti klienti ar vienu pret vienu un sniegti grupas kursi,,en,Bija aktīvs Reflective Systemic Family Therapy komandas dalībnieks un strādāja bērnu un pusaudžu garīgās veselības jomā,,en,No tiesiskā regulējuma nāca garīgā veselība,,en,Vai pēcdiploma kvalifikācija primārās aprūpes garīgajā veselībā un primārās un sekundārās aprūpes kognitīvās uzvedības terapija,,en

Šis projekts ir daļēji finansēts no ES patvēruma,,en,Migrācijas un integrācijas fonds,,en,Migrācijas plūsmu pārvaldības uzlabošana visā Eiropas Savienībā,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

pašreizējās Vakances

Currently there is no available vacancies

for more volunteering opportunities please visit Goodwin Website on

www.goodwintrust.org

logo gif

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind