"იმისათვის, რომ მკურნალობა ჩემთვის ერთნაირად,
თქვენ შეიძლება მკურნალობა ჩემთვის განსხვავებულად"

BACP Organisational Member

ეს პროექტი ევროკავშირის თავშესაფრის დაფინანსებით არის დაფინანსებული,,en,მიგრაციისა და ინტეგრაციის ფონდი,,en,მიგრაციის ნაკადის მართვის უფრო ეფექტურად განხორციელება ევროკავშირში,,en,ახალგაზრდები და კეთილდღეობა გუდვინის დროს,,en,მენეჯმენტი და ხელმძღვანელობა და ხელმძღვანელობს ბავშვებზე,,en,ახალგაზრდები და კეთილდღეობის პროექტის სფეროები, როგორც მცირე უფროსი მენეჯმენტის გუნდის ნაწილი,,en,Dianne ჩართულია ოპერატიულ და სტრატეგიულ შესაძლებლობებში გუდვინის ფარგლებში და ამ სფეროებში მომსახურების მიწოდების პარტნიორობის მეშვეობით,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

მიმდინარე ვაკანსიები

ამჟამად არ არსებობს ვაკანსიები,,en,მეტი მოხალისეობის შესაძლებლობისთვის ეწვიეთ გუდვინის ვებსაიტს,,en

for more volunteering opportunities please visit Goodwin Website on

www.goodwintrust.org

logo gif

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind