"સમાન મને સારવાર માટે,
તમે અલગ મને સારવાર માટે પણ હોઈ શકે છે"

વર્તમાન ખાલી જગ્યાઓ,en

goodwin new logo

 

હાલમાં ઉપલબ્ધ યોગ્ય લાયકાત સ્વયંસેવક થેરાપિસ્ટ માટે કોઈ ખાલી જગ્યાઓ નથી,en.

જો કે, watch this space !

A minimum of three years experience, preferably with Refugees/Asylum Seekers is required for the above posts.

જો કે, અમે હંમેશા પ્રતિભાશાળી વ્યાવસાયિકો જેઓ અમારી ટીમ જોડાવા માંગો છો મળવા આતુર છે.

If you wish to be considered for any positions, કૃપા કરીને મુલાકાત લો

www.goodwintrust.org

logo gif

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind