"Για να με μεταχειρίζονται ισότιμα,
μπορεί να χρειαστεί να μου φέρονται διαφορετικά"

τρέχουσες κενές θέσεις εργασίας,en

goodwin new logo

 

Δεν υπάρχουν επί του παρόντος διαθέσιμες κενές θέσεις για κατάλληλα ειδικευμένους εθελοντές,en.

Ωστόσο, watch this space !

A minimum of three years experience, preferably with Refugees/Asylum Seekers is required for the above posts.

Ωστόσο, είμαστε πάντα πρόθυμοι να ανταποκριθούν ταλαντούχους επαγγελματίες που θα ήθελαν να ενταχθούν στην ομάδα μας.

If you wish to be considered for any positions, Παρακαλώ επισκεφθείτε

www.goodwintrust.org

logo gif

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind