"Για να με μεταχειρίζονται ισότιμα,
μπορεί να χρειαστεί να μου φέρονται διαφορετικά"

Οργανωτικό μέλος του BACP,,en,£ 26,000,,en,£ 29,000 Ανά έτος ανάλογα με την εμπειρία,,en,Σκοπός της θέσης είναι η παροχή θεραπευτικής εξυπηρέτησης στους ενήλικες πρόσφυγες που φθάνουν και λαμβάνουν το καθεστώς του πρόσφυγα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ζουν στο Kingston upon Hull,,en,Σκάρμπορο,,en,Το Βόρειο Λίνκολνσιρ και το Βορειοανατολικό Λίνκολνσιρ και η Ανατολική Ιππασία του Γιορκσάιρ,,en,Οι αρμοδιότητες αυτής της θέσης περιλαμβάνουν την παροχή υψηλής ποιότητας οικογενειακής θεραπευτικής υπηρεσίας στο πλαίσιο ενός προγράμματος εταιρικής σχέσης με το Συμβούλιο Προσφύγων,,en,Οι βασικές ευθύνες θα περιλαμβάνουν,,en,• Να φέρνουν σε πέρας ατομικά άτομα βραχείας και μακροχρόνιας θεραπείας,,en,• Να πραγματοποιήσετε αξιολογήσεις,,en,Δουλεύει συστηματικά με την οικογένεια όπου χρειάζεται,,en,• Εργασία ως μέλος της ευρύτερης ομάδας θεραπευτών του Haven και υπάλληλος της υπόθεσης,,en

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το άσυλο της ΕΕ,,en,Ταμείο μετανάστευσης και ένταξης,,en,Να γίνει αποτελεσματικότερη η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση,,en,Επίνειο,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

τρέχουσες κενές θέσεις εργασίας,en

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις,,en,για περισσότερες ευκαιρίες εθελοντισμού, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Goodwin,,en

for more volunteering opportunities please visit Goodwin Website on

www.goodwintrust.org

logo gif

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind