"Në mënyrë për të trajtuar në mënyrë të barabartë të më,
ju mund të keni për të trajtuar më ndryshe"

Anëtar Organizativ i BACP,,en,Si një anëtar organizativ i BACP që synon projekti,,en,Puna në partneritet me organizata të tjera statutore dhe vullnetare, p.sh.,,en

This project is part funded by the EU Asylum, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Na Kontaktoni

Haven
Qendra Marvell House Fëmijëve
Cranbourne Rruga
Byk
HU3 1PP

Email : Haven@goodwintrust.org

I tillë :01482 587550

 

Comments or questions are welcome.

* indicates required field

 

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind