"Lai ārstētu man vienādi,
Jums var būt pret mani savādāk"

BACP organizācijas biedrs,,en,viens gadījums / sadarbības darbinieks un viens administratora atbalsta darbinieks,,en,gadiem NHS pieredze, palīdzot pieaugušajiem un jauniešiem pārvarēt kopīgus garīgās veselības apstākļus, izmantojot kognitīvās uzvedības terapijas intervences,,en,Novērtēti un apstrādāti klienti ar vienu pret vienu un sniegti grupas kursi,,en,Bija aktīvs Reflective Systemic Family Therapy komandas dalībnieks un strādāja bērnu un pusaudžu garīgās veselības jomā,,en,No tiesiskā regulējuma nāca garīgā veselība,,en,Vai pēcdiploma kvalifikācija primārās aprūpes garīgajā veselībā un primārās un sekundārās aprūpes kognitīvās uzvedības terapija,,en

Šis projekts ir daļēji finansēts no ES patvēruma,,en,Migrācijas un integrācijas fonds,,en,Migrācijas plūsmu pārvaldības uzlabošana visā Eiropas Savienībā,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Projekta mērķiem

As an organisational member of BACP the project aims to:

 

  • Be a “listening” service for asylum seeker and refugee children and young people living in Kingston-upon-Hull.
  • Help parents with counselling and dealing with problems relating to health, stress, bereavement, trauma and isolation.
  • Atbalstīt un palīdzēt kultūras integrāciju.
  • Sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir sarežģīts un ilgtermiņa vajadzības.
  • Piedāvāt palīdzību un atbalstu ģimenēm, kas nevar izmantot parastos "ceļus" (e.g.. GP ir) meklēt palīdzību tiem nepieciešams.
  • Veidotu uzticēšanos un paļāvību ar klientiem mēs strādājam ar.
  • Darbojas kā "tilts", lai palīdzētu ģimenēm piekļuvi citiem pakalpojumiem, kas tām pieejami.
  • Work in partnership with other statutory and voluntary organizations e.g. Bēgļu padome
  • Esiet kultūras īpatnības
  • Cieši sadarboties ar skolu, lai palīdzētu ar bērnu / skolēnu grūtībām.

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind