"Ukuze ukungikhipha ngokulinganayo,
kungase kudingeke ngendlela ehlukile"

BACP Organisational Member

Le phrojekthi iyingxenye exhaswe yi-EU Asylum,,en,IsiKhwama sokufuduka nokuhlanganiswa,,en,Ukwenza ukuphathwa kokufuduka kudlulele kakhudlwana kulo lonke i-European Union,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Working With Refugees and Their Families

——————————————–

——————————————–

Haven is an organisational member of BACP

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind