"Eşit beni tedavi etmek için,
Bana farklı tedavi gerekebilir"

BACP Organizasyon Üyesi,,en,Bu proje kısmen AB İltica tarafından finanse edilmektedir.,,en,Göç ve Uyum Fonu,,en,Avrupa Birliği genelinde göç akışlarının yönetimini daha verimli hale getirmek,,en

This project is part funded by the EU Asylum, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Mülteciler ve Aileleriyle Çalışma,en

——————————————–

——————————————–

Haven is an organisational member of BACP

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind