"Upang tinatrato ako nang pantay-pantay,
maaaring kailangan mong ituring ang akin naiiba"

BACP Organizational Member,,en,Bilang isang organisasyong miyembro ng BACP ang proyekto ay naglalayong,,en

Ang proyektong ito ay bahagi na pinondohan ng EU Asylum,,en,Pondo ng Migration at Integration,,en,Ang paggawa ng pamamahala ng paglilipat ay mas mabisa sa buong European Union,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Working With Refugees and Their Families

——————————————–

——————————————–

Haven is an organisational member of BACP

Mga Tahimik na Kuwarto sa Pagpapayo,,en,Isang lugar upang i-clear ang iyong isip,,en

A place to clear your mind