"เพื่อที่จะรักษาฉันอย่างเท่าเทียมกัน,
คุณอาจจะมีการรักษาที่แตกต่างกันฉัน"

สมาชิกองค์กร BACP,,en,ในฐานะสมาชิกองค์กรของ BACP โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ,,en

การทำงานกับผู้ลี้ภัย, Asylum Seekers and Their Families

——————————————–

——————————————–

Haven is an organisational member of BACP

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind