& Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; "För att behandla mig lika,
du kan behöva behandla mig annorlunda"

BACP Organisational Member

Detta projekt finansieras av EU Asylum,,en,Migrations- och integrationsfonden,,en,Att effektivisera förvaltningen av migrationsflöden i hela EU,,en,Kundundersökning,,en,Haven-projektet har hjälpt så många kunder,,en,Genom min erfarenhet som tolk för Haven har jag sett så många klienter få tillbaka sitt liv och leva normalt i en utmanande i en miljö,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Working With Refugees and Their Families

——————————————–

——————————————–

Haven is an organisational member of BACP

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind