& Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; "Si aad u ii siman ula dhaqmaan,
laga yaabaa in aad ii duwan u daweeyaan"

La shaqeynta qaxootigu, Asylum Seekers and Their Families

qolalka talinta Deggan

Ku rid si aad maskaxdaada