"Aby sa mi rovnako liečbe,
môžete mať so mnou zaobchádzať odlišne"

Práca s utečencami, Asylum Seekers and Their Families

Tiché poradne izby

Umiestnite vymazať svoju myseľ