"În scopul de a-mi trata în mod egal,
va trebui să mă trateze diferit"

BACP Organisational Member

Lucrul cu Refugiați, Solicitantilor de azil și a familiilor lor

——————————————–

——————————————–

Haven is an organisational member of BACP

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind