"În scopul de a-mi trata în mod egal,
va trebui să mă trateze diferit"

Lucrul cu Refugiați, Solicitantilor de azil și a familiilor lor

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind