"Żeby mnie traktować jednakowo,
być może trzeba będzie traktować mnie inaczej"

Członek organizacji BACP,,en,Jako członek organizacji BACP, projekt ma na celu,,en,Współpracuj z innymi organizacjami ustawowymi i dobrowolnymi, np,,en

Ten projekt jest częściowo finansowany przez Unię Europejską,,en,Fundusz Migracji i Integracji,,en,Usprawnienie zarządzania przepływami migracyjnymi w całej Unii Europejskiej,,en,Grudzień,,en,Uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl w Kingston upon Hull „Analiza potrzeb i usług,,en, Migration and Integration Fund. Making management of migration flows more efficient across the European Union.

Praca z uchodźcami i ich rodzinami,en

——————————————–

——————————————–

Haven is an organisational member of BACP

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind