"Żeby mnie traktować jednakowo,
być może trzeba będzie traktować mnie inaczej"

Pracy z uchodźcami, Asylum Seekers and Their Families

Ciche pokoje poradnie

Umieść oczyścić umysł