"Żeby mnie traktować jednakowo,
być może trzeba będzie traktować mnie inaczej"

Pracy z uchodźcami, Asylum Seekers and Their Families

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind