"Dalam usaha untuk merawat saya sama,
anda mungkin perlu melayan saya berbeza"

Bekerja Dengan Pelarian, Asylum Seekers and Their Families

bilik kaunseling tenang

Tempat untuk mengosongkan fikiran anda