"Lai ārstētu man vienādi,
Jums var būt pret mani savādāk"

Darbs ar bēgļiem, Asylum Seekers and Their Families

Quiet Counselling Rooms

A place to clear your mind